FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 372

k návrhu na volbu poslankyně SN do výboru SN

Sněmovna národů na 18. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 7. listopadu 1991

zvolila

poslankyni

Oľgu GLOSÍKOVOU členkou výboru pro životní prostředí Sněmovny národů.

F. Hruška v.r.
M. Šútovec v.r.
J. Syč v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP