FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 371

k návrhu na doplnění pořadu 18. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů


Sněmovna národů na 18. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 7. listopadu 1991 doplnila návrh pořadu 18. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů o bod

Návrh zákona o době nesvobody (tisk 517A).

F. Houška v.r.
M. Šútovec v.r.
J. Syč v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP