FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 369

k návrhu na volbu členů volební komise pro tajnou volbu

Sněmovna národů na 18. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 7. listopadu 1991 zvolila členy volební komise poslance

HRADÍLKA Tomáše

OVČAČÍKOVOU Alenu

DOLEŽALA Bohumila

MOTYČKU Ludvíka

KVASNIČKU Ladislava

GÉMESIHO Karola

ŠEDOVIČE Jozefa

OLEJE Jozefa.


F. Houška v.r.
M. Šútovec v.r.
J. Syč v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP