FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 366

k postupu ke sjednocení usnesení sněmoven Federálního shromáždění k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník (tisk 685)


Sněmovna národů na 18. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 5. listopadu 1991 podle § 31 písm. b) zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění zahájila dohodovací řízení k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník a do společného výboru pro toto řízení zvolila

poslance

Hacaje Jána

Šedivého Filipa

Vilda Jana

Vosčeka Jána

Kočtúcha Hvězdoně

Mečla Josefa.
F. Houška v.r.
M. Šútovec v.r.
J. Syč v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP