FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 365

k odpovědím členů vlády České a Slovenské Federativní

Republiky na interpelace podané poslanci Sněmovny národů

Sněmovna národů na 18. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 1. listopadu 1991 schválila toto usnesení:

Sněmovna národů bere na vědomí:

- odpověď předsedy vlády ČSFR Mariána Čalfy (tisk 780) na interpelaci poslance Romana (ústní)

- odpověď předsedy vlády ČSFR Mariána Čalfy (tisk 781) na interpelaci poslance M. Prokopa (tisk 699)

- odpověď předsedy vlády ČSFR Mariána Čalfy (tisk 799) na interpelaci poslanců M. Ransdorfa a J. Svobody (tisk 749)

- odpověď předsedy vlády ČSFR Mariána Čalfy (tisk 929) na interpelaci poslance P. Gandaloviče (tisk 813)

- odpověď místopředsedy vlády a ministra financí ČSFR V. Klause (tisk 627) na interpelaci poslance M. Prokopa (tisk 574)

- odpověď místopředsedy vlády a ministra financí ČSFR V. Klause (tisk 807) na interpelaci poslance J. Svobody (tisk 785)

- odpověď místopředsedy vlády a ministra financí ČSFR V. Klause (tisk 891) na interpelaci poslance J. Patočky (ústní)

- odpověď místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška (tisk 795) na interpelaci poslance L. Kvasničky (ústní)

- odpověď místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška (tisk 800) na interpelaci poslance V. Mikana (ústní)

- odpověď místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška (tisk 802) na interpelaci poslance M. Ransdorfa (ústní)

- odpověď místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška (tisk 804) na interpelaci poslance A. Haška (ústní)

- odpověď místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška (tisk 808) na interpelaci poslance L. Kvasničky (ústní)

- odpověď místopředsedy vlády ČSFR Pavla Rychetského (tisk 635) na interpelaci poslankyně Kláry Samkové (tisk 603)

- odpověď místopředsedy vlády ČSFR Pavla Rychetského (tisk 809) na interpelaci poslance V. Váni (tisk 796)

- odpověď ministra hospodářství vlády ČSFR Vladimíra Dlouhého (tisk 817) na interpelaci poslance V. Viktorína (tisk 725)

- odpověď bývalého místopředsedy V. Valeše - odpovídá místopředseda vlády Pavel Hoffmann (tisk 543) na interpelaci poslance J. Luxe (ústní)

- odpověď místopředsedy vlády ČSFR Pavla Hoffmanna (tisk 567) na interpelaci poslance K. Stomeho (ústní)

- odpověď ministra obrany vlády ČSFR Luboše Dobrovského (tisk 820) na interpelaci poslance S. Devátého (ústní)

- odpověď ministra obrany vlády ČSFR Luboše Dobrovského (tisk 861) na interpelaci poslance J. Patočky (tisk 826)

- odpověď ministra obrany vlády ČSFR Luboše Dobrovského (tisk 862) na interpelaci poslance P. Gandaloviče (tisk 814)

- odpověď ministra obrany vlády ČSFR Luboše Dobrovského (tisk 944) na interpelaci poslance V. Váni (tisk 872)

- odpověď ministra spojů vlády ČSFR Emila Ehrenbergera (tisk 568) na interpelaci poslance M. Prokopa (tisk 488)

- odpověď ministra spojů vlády ČSFR Emila Ehrenbergera (tisk 747) na interpelaci poslankyně Kláry Samkové (tisk 618)


- odpověď ministra spojů vlády ČSFR Emila Ehrenbergera (tisk 755) na interpelaci poslanců L. Kováče a Petra Kulana (ústní)

- odpověď ministra spojů vlády ČSFR Emila Ehrenbergera (tisk 855) na interpelace poslance L. Kováče (ústní)

- odpověď ministra spojů vlády ČSFR Emila Ehrenbergera (tisk 798) na interpelaci poslance P. Dostála (tisk 731)

- odpověď místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí vlády ČSFR Jiřího Dienstbiera (tisk 930) na interpelaci poslankyně Kláry Samkové (tisk 831)

- odpověď ministra vnitra vlády ČSFR Jána Langoše (tisk 531) na interpelaci poslance V. Valtra (ústní)

- odpověď ministra vnitra vlády ČSFR Jána Langoše (tisk

617) na interpelaci poslankyně Kláry Samkové (tisk 580)

- odpověď ministra vnitra vlády ČSFR Jána Langoše (tisk

646) na interpelaci poslance Petra Uhla (tisk 589)

- odpověď ministra vnitra vlády ČSFR Jána Langoše (tisk 696) na interpelaci poslankyně Kláry Samkové (tisk 648)

- odpověď ministra-předsedy Federálního úřadu pro hospodářskou soutěž ČSFR Imricha Flassika (tisk 810) na interpelaci poslankyně Jany Petrové (ústní)

- odpověď ministra práce a sociálních věcí ČSFR Petra Millera (tisk 881) na interpelaci poslance P. Gandaloviče (tisk 812)

- odpověď ministra dopravy vlády ČSFR J. Nezvala (tisk 696) na interpelaci poslance J. Maštálky (tisk 873)

F. Houška v.r.
J. Syč v.r.
M. Šútovec v.r.
ověřovatelépředseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP