FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 361

k ověření platnosti volby poslankyně Sněmovny národů

Sněmovna národů na 18. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 30. října 1991 podle čl. 47

ústavního zákona o čs. federaci č. 143/1968 Sb., ve znění pozdějších ústavních zákonů ověřila platnost volby poslankyně Oĺgy Glosíkové.

F. Houška v.r.
J. Syč v.r.
M. Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP