FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 360

k návrhu na volbu ověřovatelů zápisu

Sněmovna národů na 18. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 29. října 1991

zvolila

ověřovateli zápisu poslance

Františka HOUŠKU Jána SYČE.

F. Houška v.r.
J. Sýč v.r.
M. Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP