FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

356

k odpovědím členů vlády České a Slovenské Federativní Republiky na interpelace podané poslanci Sněmovny národů

Sněmovna národů na 17. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 8. a 9. října 1991 schválila toto usnesení:

Sněmovna národů bere na vědomí:

- odpověď ministra obrany ČSFR L. Dobrovského (tisk 622) na

interpelaci poslankyně A. Ovčačíkové (tisk 575)

- odpověď ministra obrany ČSFR L. Dobrovského (tisk 806) na

interpelaci poslance J. Fričara (tisk 784)

- odpověď ministra práce a sociálních věcí ČSFR P. Millera

(tisk 344) na interpelaci poslance L. Lise (ústní, 24. 10. 1990)

- odpověď ministra práce a sociálních věcí ČSFR P. Millera

(tisk 606) na interpelaci poslankyně A. Ovčačíkové (tisk 564)

- odpověď ministra práce a sociálních věcí ČSFR P. Millera

(tisk 739) na interpelaci poslance V. Tomise (ústní)

- odpověď ministra obrany ČSFR L. Dobrovského (tisk 750) na

interpelaci poslance M. Zemana (tisk 7OO)

- odpověď ministra obrany ČSFR L. Dobrovského (tisk 805) na interpelaci poslance Haška (ústní)

- odpověď místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí

Jiřího Dienstbiera (tisk 786) na interpelaci poslance L. Kováče (tisk 686)

- odpověď místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Jiřího Dienstbiera (tisk 662) na interpelaci poslankyně Kláry Samkové (tisk 587)

- odpověď místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí

Jiřího Dienstbiera (tisk 779) na interpelaci poslankyně Kláry Samkové (tisk 662)

S. Matochová v. r.
P. Kulan v. r.
M. Šútovec v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP