FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 345

k návrhu na volbu místopředsedy výboru iniciativního a petičního

Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Sněmovna národů na 17. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 3. října 1991

zvolila

poslankyni Sněmovny lidu Mahulenu Čejkovou místopředsedkyní výboru iniciativního a petičního Sněmovny lidu a Sněmovny národů.

S. Matochová v. r.
P. Kulan v. r.
M. Šútovec v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP