FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 333

k účasti ing. Ivana Kočárníka na jednání 17. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Sněmovna národů na 17. společné schůzi Sněmovny lidu a

Sněmovny národů dne 27. září 1991 vyjádřila souhlas s účastí ing. Ivana Kočárníka - náměstka ministra financí ČSFR - na jednání 17. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů.

S. Matochová v. r.
P. Kulan v. r.
M. Šútovec v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP