FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 314

k návrhu na složení volební komise k tajné volbě generálního inspektora ozbrojených sil ČSFR

Sněmovna národů na 17. společné schůzi Sněmovny lidu a

Sněmovny národů dne 26. září 1991 schválila volební komisi k tajné volbě generálního inspektora ozbrojených sil ČSFR ve složení

Ladislav Motyčka

Josef Mečl

Alena Ovčačíková

Jaromír Patočka

Jan Štern

Rafael Ambros

Martin Kontra

Jozef Šedovič

Jozef Olej

Vojtech Bugár.

M. Pohanka v. r.
S. Matochová v.r.
P. Kulan v. r.
M. Šútovec v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP