FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 309

k návrhu na volbu ověřovatelů Sněmovny národů

Sněmovna národů na 17. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 24. září 1991 zvolila ověřovateli Sněmovny národů

poslance

Petra Kulana

Soňu Matochovou

S. Matochová v. r.
P. Kulan v. r.
M. Šútovec v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP