USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 302

k návrhu poslance Sněmovny národů

Filipa Šedivého

Sněmovna národů na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 19. července 1991

zařadila

do programu 13. dne 16. společné schůze naléhavou interpelaci předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy podanou poslancem SN F. Šedivým.
Kulan v.r., Matochová v.r.
M. Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národůPřihlásit/registrovat se do ISP