USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 293

k volbě generálního inspektora ozbrojených sil ČSFR

Sněmovna národů na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 18. července 1991 schválila toto usnesení:

Pro volbu generálního inspektora ozbrojených sil ČSFR se přiměřeně použijí ustanovení volebního řádu o volbě předsedy Federálního shromáždění.Kulan v.r., Matochová v.r.
M. Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národůPřihlásit/registrovat se do ISP