USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 289

k návrhu na přesun hlasování o pozměňovacích návrzích k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby (tisk 752)

Sněmovna národů na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 18. července 1991 odsouhlasila přesunutí hlasování o pozměňovacích návrzích k návrhu zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby (tisk 752) na pořad jednání 17. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů.


Kulan v.r., Matochová v.r.
M. Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národůPřihlásit/registrovat se do ISP