USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 286

k návrhu na zkrácení lhůty na odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc. k interpelaci podané poslancem SN M. Ransdorfem

Sněmovna národů na 16. společně schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 15. července 1991 odsouhlasila zkrácení lhůty odpovědi místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc., na interpelaci podanou poslancem SN M. Ransdorfem dne 12. července 1991 na dobu kratší než stanoví zákon č. 56/1991 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění.


Kulan v.r., Matochová v.r.
M. Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národůPřihlásit/registrovat se do ISP