USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 283

k návrhu na volbu členů dohodovacího výboru k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého (tisk 676)

Sněmovna národů na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 12. července 1991 zvolila členy dohodovacího výboru k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého (tisk 676)

poslance
IvanaFišeru
Jiřího Bureše
SoňuMatochovou
MichalaHorského
JánaVosčeka
LadislavaRomana
Kulan v.r., Matochová v.r.
M. Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národůPřihlásit/registrovat se do ISP