USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 266

k návrhu předsednictva Sněmovny národů na zřízení společného výboru pro dohodovací řízení k vládnímu návrhu zákona o sociálním zabezpečení (tisk 640)

Sněmovna národů na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 9. července 1991 schválila toto usnesení:

Sněmovna národů souhlasí s dohodovacím řízením v případě zákona o změnách v sociálním zabezpečení a složením společného výboru pro dohodovací řízení. Členy jsou poslanci:

István Batta

František Peter

Miroslav Macek

Jiří Maštálka

Michal Prokop

Jozef Stank


Kulan v.r., Matochová v.r.
M. Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národůPřihlásit/registrovat se do ISP