FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 250

k odpovědím členů vlády na interpelace podané poslanci Sněmovny národů

Sněmovna národů na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 29. května 1991

vzala na vědomí

- odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. M. Čalfy (tisk 415) na interpelaci podanou poslancem V. Tomisem (ústní)

- odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. M. Čalfy (tisk 470) na interpelaci podanou poslancem R. Senjukem (tisk 414)

- odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. M. Čalfy (tisk 513) na interpelaci podanou poslancem V. Tomisem (tisk 457)

- odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. M. Čalfy (tisk 565) na interpelaci podanou poslancem J. Svobodou (tisk 487)

- odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. M. Čalfy (tisk 566) na interpelaci podanou poslancem J. Cuhrou (tisk 505)

- odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. M. Čalfy (tisk 578) na interpelaci podanou poslancem I. Němcem (ústní)

- odpověď ministra zahraničních věci ČSFR J. Dienstbiera (tisk 403) na interpelaci podanou poslancem L. Kováčem (tisk 343)

- odpověď ministra zahraničních věci ČSFR J. Dienstbiera (tisk 563) na interpelaci podanou poslancem V. Tomisem (tisk 458)

- odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc. (tisk 396) na interpelaci podanou poslancem L. Kvasničkou (ústní)

- odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc. (tisk 397) na interpelaci podanou poslancem J. Mlynárikem (tisk 397)

- odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc. (tisk 450) na interpelaci podanou poslankyní K. Samkovou (tisk 402)

- odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc. (tisk 512) na interpelaci podanou poslancem V. Tomisem (tisk 458)

- odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc. (tisk 530) na interpelaci podanou poslancem M. Kontrou (tisk 464)

- odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc. (tisk 541) na interpelaci podanou poslancem S. Pánisem (tisk 497)

- odpověď ministra dopravy ČSFR Ing. J. Nezvala (tisk 493) na interpelaci podanou poslancem V. Tomisem (tisk 459)

- odpověď ministra dopravy ČSFR Ing. J. Nezvala (tisk 552) na interpelaci podanou poslancem S. Pánisem (tisk 496).


Houška v.r., Sýkora v.r.
Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů


Přihlásit/registrovat se do ISP