FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 248

k návrhu na volbu členů předsednictva Federálního shromáždění

Sněmovna národů na 8. schůzi dne 31. května 1991

zvolila
členy předsednictva Federálního shromáždění
poslance
Štefana BAČINSKÉHO
Pavola HRIVÍKA
Jaroslava MLČÁKA
Filipa ŠEDIVÉHO
Petra TOMANA


Syč, v.r., Houška, v.r.
M. Šútovec, v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP