FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 246

k návrhu na volbu ověřovatele Sněmovny národů

Sněmovna národů na 8. schůzi dne 31. května 1991

zvolila

ověřovatelem zápisu

poslance

Jána SYČE

Syč, v.r., Houška, v.r.
M. Šútovec, v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP