FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 243

k návrhu na volbu komise pro zjišťování výsledků voleb

Sněmovna národů na 8. schůzi dne 31. května 1991

zvolila
členy komise pro zjišťování výsledků voleb
poslance
FRIČARA Jana
MEČLA Josefa
PATOČKU Jaromíra
ROČKA Miloslava
OVČAČÍKOVOU Alenu
KLOKNERA Jozefa
PAVÚKOVOU Olgu
VINCE Daniela
KOČTÚCHA Hvězdoně
KUBÍČKA Františka


Syč, v.r., Houška, v.r.
M. Šútovec, v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP