FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 240

k návrhu na volbu předsedy výboru iniciativního a petičního Federálního shromáždění

Sněmovna národů na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 30. května 1991

zvolila
poslance
Karola Stome
předsedou výboru iniciativního a petičního Federálního shromáždění
Houška v.r., Sýkora v.r.
Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP