FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 239

k návrhu na volbu komise poslanců pro zjišťování výsledků voleb

Sněmovna národů na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 30. května 1991

zvolila
členy komise pro zjišťování výsledků voleb
poslance
Fričara Jana
Mečla Josefa
Patočku Jaromíra
Ročka Miroslava
Ovčačíkovou Alenu
Ambrose Rafaela
Oleje Jozefa
Pavúkovou Oľgu
Kontru Martina
Vincze Daniela
Houška v.r., Sýkora v.r.
Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů


Přihlásit/registrovat se do ISP