FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 228

k návrhu na přeřazení projednávaní návrhu výborů branných a bezpečnostních Sněmovny lidu a Sněmovny národů na způsob volby a odvolání členů zvláštního kontrolního orgánu FS, který bude zřízen dle schváleného zákona o FIS (tisk 660)

Sněmovna lidu na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 29. května 1991 schválila zařazení projednávání návrhu výborů branných a bezpečnostních Sněmovny lidu a Sněmovny národů na způsob volby a odvolání členů zvláštního kontrolního orgánu Federálního shromáždění, který bude zřízen dle schváleného zákona o FIS (tisk 660) na pořad jednání prvního dne 16. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů.


Houška v.r., Sýkora v.r.
Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů


Přihlásit/registrovat se do ISP