FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 226

k účasti ředitele Federální bezpečnostní a informační služby

J. Novotného

Sněmovna lidu na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 28. května 1991

schválila

účast ředitele Federální bezpečnostní a informační služby Jiřího Novotného na jednání dne 28. května 1991.


Houška v.r., Sýkora v.r.
Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů


Přihlásit/registrovat se do ISP