FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 222

k návrhu na rozšíření programu 15. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Sněmovna lidu na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 23. května 1991 rozšířila program schůze o bod:

Návrh na vytvoření parlamentní komise pro lidská práva menšin.


Houška v.r., Sýkora v.r.
Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů


Přihlásit/registrovat se do ISP