FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 211

k návrhu na účast Ing. Ladislava Jakla - předsedy Federálního úřadu pro vynálezy na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Sněmovna národů na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 17. května 1991 schválila účast Ing. Ladislava Jakla - předsedy Federálního úřadu pro vynálezy na 15. společné schůzi Sněmovny lidu dne 17. května 1991 při projednávání vládního návrhu zákona o patentových zástupcích. (tisk 562).


Houška v. r., Sýkora v. r.,
Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů


Přihlásit/registrovat se do ISP