FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 202

k návrhu předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Sněmovna národů schválila návrh předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 14. - 24. května 1991 s tímto pořadím:

1. Projednáni postupu ke sjednocení usnesení sněmoven Federálního shromáždění k vládnímu návrhu zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě (tisk 393) a k návrhu zákona o Československé tiskové kanceláři (tisk 244)

2. Vládní návrh zákona o odstupném poskytovaném při skončení pracovního poměru (tisk 515)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů (tisk 232)

4. Návrh zákona o strategickém plánování (tisk 210).

5. Vládní návrh zákona o cestování do zahraničí a o cestovních dokladech (tisk 428)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1955 Sb., o některých služebních poměrech vojáků (tisk 466)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tisk 467)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 73/1973 Sb., o branné výchově (tisk 468)

9. Zpráva vlády o hospodářské situaci v ČSFR a hospodářské politice federální vlády (tisk 554)

Doplňující zpráva o sociální politice federální vlády (tisk 592)

Doplňující zpráva federální vlády o řešení ekologické situace v ČSFR (tisk 614)

 1. Odpovědi na interpelace poslanců

 1. Interpelace a otázky poslanců

 1. Vládní návrh zákona o patentových zástupcích (tisk 526)

 1. Návrh usnesení k hodnocení období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989 (tisky 525, 535, 536)

 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1990 Sb., o státních svátcích (tisk 300)

 1. Vládní návrh zákona o odpadech (tisk 590)

 1. Vládní návrh zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě (tisk 393)

 1. Návrh zákona o Federální bezpečnostní informační službě a o používání zpravodajských prostředků (tisk 471)

 1. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči (tisk 502)

 1. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSFR k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Italskou republikou a podpoře a ochraně investic, Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a SRN a podpoře a vzájemné ochraně investic a Protokol k ní, Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švýcarskou konfederací o podpoře a vzájemné ochraně investic a Protokol k ní a Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic (tisk 562)

 1. Zpráva vlády ČSFR o plnění státního rozpočtu federace a souhrnu státních rozpočtů za 1. čtvrtletí 1991

Kontrolní zpráva výborů pro plán a rozpočet Sněmovny lidu a Sněmovny národů o plnění státního rozpočtu federace a souhrnu státních rozpočtů za 1. čtvrtletí 1991

 1. Návrh místopředsedy vlády ČSFR JUDr. P. Rychetského na opětovnou volbu soudců Nejvyššího soudu (tisky 527, 527 A)

 1. Volba předsedy a místopředsedy iniciativního a petičního výboru sněmoven

 1. Zpráva vyšetřovací komise Federálního shromáždění pro objasnění událostí 17. listopadu 1989

 1. Informace o plnění ústavních zákonů č. 469 a 467/1990 Sb., o navrácení majetku KSČ a SSM lidu České a Slovenské Federativní Republiky a o vypořádání majetku vybraných bývalých společenských organizací

 1. Návrh usnesení k iniciativním návrhům na stanovení pravidel používání hlasovacího technického zařízení a na Vytvoření společné komise sněmoven (tisky 489, 586)

 1. Zpráva o situaci na hraničních přechodech České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 570)

 1. Návrh na zřízení komise pro sledování práce Kanceláře Federálního shromáždění

 1. Zpráva komise poslanců pro přípravu Ústavy ČSFR o stavu přípravy Ústavy České a Slovenské Federativní republikyHouška v.r., Sýkora v.r.
Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů


Přihlásit/registrovat se do ISP