FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 201

ke zprávě předsedy mandátového a imunitního výboru Sněmovny národů k ověření platnosti volby poslanců Mariány ADRIÁNOVÉ, Miroslava ROČKA a Zoltána BOROSE

Sněmovna národů na své 8. schůzi konané dne 14. května 1991

ověřila

platnost volby poslanců Mariány ADRIÁNOVÉ, Miroslava ROČKA a Zoltána BOROSE.

Sýkora, v.r., Houška, v.r.
M. Šútovec, v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP