FEDERÁLNÍ SHROMAŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 198

k návrhu politického grémia na ukončení 14. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Sněmovna národů na 14. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 5. dubna 1991 schválila toto usnesení:

- ukončuje 14. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů

- neprojednané body přesouvá na 15. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů s požadavkem, aby byly zařazeny jako první body programu

Houška v.r., Syč v.r.
Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národůPřihlásit/registrovat se do ISP