FEDERÁLNÍ SHROMAŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 197

k návrhu na zkrácení lhůty pro odpověď na interpelaci poslance Stanislava Devátého (tisk 577)

Sněmovna národů na 14. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 5. dubna 1991 prohlásila podle § 55 odstavec 3 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění interpelaci poslance Stanislava Devátého za naléhavou a stanovila lhůtu k odpovědi do 12.4.1991.

Houška v.r., Syč v.r.
Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů


Přihlásit/registrovat se do ISP