FEDERÁLNÍ SHROMAŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 194

k návrhu na zahájení dohodovacího řízení o návrhu zákona o strategickém plánování (tisk 210)

Sněmovna národů na 14. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 28. března 1991 zvolila členy dohodovacího výboru Sněmovny lidu a Sněmovny národů

poslance:

Miloše Zemana

Petra Kulana

Jiřího Skalického

Jana Sokola

Miroslava Tahy

Vladimíra Váňu

Pavla Bratinku

Jozefa Mišuru

Romana Zelenay

Vojtěcha Bugára.

Syč v. r, Houška v. r.
Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů


Přihlásit/registrovat se do ISP