USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 187

k volbě členů iniciativního a petičního výboru

Sněmovna národů na své 7. schůzi konané dne 21. března 1991 zvolila za členy iniciativního a petičního výboru tyto poslance Sněmovny národů:

Vojtecha Bugára

Karola Gémesiho

Františka Kubíčka

Jiřího Maštálku

Oľgu Pavúkovou

Ivana Polanského

Eleonoru Sándorovou

Karla Stomeho

Bohumila Tichého

Imricha Volka

Syč v.r., Houška v.r.
Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP