USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 186

k návrhu na volbu desetičlenné komise poslanců Sněmovny národů pro organizaci tajného hlasování a zjištění jeho výsledků

Sněmovna národů na své 7. schůzi konané dne 21. března 1991

zvolila

za členy komise poslanců Sněmovny národů pro organizaci tajného hlasování a zjišťování jeho výsledků tyto poslance:

Jaroslava CUHRURafaela AMBROSE
Josefa MEČLAMartina KONTRU
Jana ŠTERNAJozefa OLEJE
Petra TOMANAVíťazoslava MORICE
Václava TOMISEDaniela VINCZEHOSyč v.r., Houška v.r.
Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP