USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 185

k návrhu předsednictva Sněmovny národů na pořad jednání 7. schůze Sněmovny národů konané dne 21. března 1991

Sněmovna národů na své 7. schůzi konané dne 21. března 1991 schválila tento pořad jednání:

1. Zřízení iniciativního a petičního výboru sněmoven Federálního shromáždění a volba jeho členů

2. Návrh zákona o strategickém plánování (tisk 210)

Syč v.r., Houška v.r.
Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP