USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 184

k návrhu na volbu ověřovatelů Sněmovny národů

Sněmovna národů na své 7. schůzi konané dne 21. března 1991 zvolila poslance Jána Syče a Františka Houšku za ověřovatele 7. schůze Sněmovny národů.

Syč v.r., Houška v.r.
Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP