USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 170

k odpovědím členů vlády ČSFR na interpelace podané poslanci Sněmovny národů

Sněmovna národů na 13. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů schválila dne 27. února 1991 toto usnesení:

Sněmovna národů bere na vědomí:

- odpověď ministra financí ČSFR Ing. V. Klause, CSc. (tisk 419) na interpelaci podanou poslancem P. Serenčésem (tisk 355),

- odpověď ministra hospodářství ČSFR Ing. V. Dlouhého, CSc. (tisk 456) na interpelaci podanou poslancem S. Pánisem (tisk 420),

- odpověď ministra pro strategické plánování Ing. P. Hoffmanna, DrSc. (tisk 364) na interpelaci podanou poslancem V. Novitzkým (tisk 266).


Kurťák v.r., Lux v.r.
Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů


Přihlásit/registrovat se do ISP