USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 164

k návrhu předsednictva Sněmovny národů na pořad jednání 6. schůze Sněmovny národů konané dne 21. února 1991

Sněmovna národů na své 6. schůzi konané dne 21. února 1991 schválila tento pořad jednání:

1. Volba poslance do výboru Sněmovny národů

2. Návrh postupu na další projednávání vládního návrhu zákona o mimosoudních rehabilitacích, tisk 442.

Matochová v.r., Kurťák v.r.
Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP