USNESENÍ SNĚMOVNY NÁROD

č. 161

k návrhu na odložení projednání návrhu vojenské doktríny ČSFR (tisk 366)

Sněmovna národů na 13. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 31. ledna 1991 schválila toto usnesení:

Sněmovna národů souhlasí s tím, aby návrh vojenské doktríny byl výbory sněmoven dopracován a poté předložen Federálnímu shromáždění k projednání.


Batta v.r., Syč v.r.
Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů


Přihlásit/registrovat se do ISP