USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 152

k návrhu na volbu desetičlenné komise poslanců Sněmovny národů pro organizaci tajného hlasování a zjištění jeho výsledků.

Sněmovna národů na své 5. schůzi konané dne 16. ledna 1991

zvolila

za členy komise poslanců Sněmovny národů pro organizaci tajného hlasování a zjišťování jeho výsledků tyto poslance:

Jan Fričar

Michal Kurťák

Josef MečlJozef Olej
Jaromír PatočkaOľga Pavúková
Jaroslav HladíkLadislav Kováč
František PernicaDaniel Vincze


Matochová v.r., Batta v.r.
Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP