USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 151

k návrhu předsednictva Sněmovny národů na pořad jednání 5. schůze Sněmovny národů dne 16. ledna 1991

Sněmovna národů na své 5. schůzi konané dne 16. ledna 1991 schválila tento pořad jednání:

1. Volba předsedy zahraničního výboru Sněmovny národů.

Matochová v.r., Batta v.r.
Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP