USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 145

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu a předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Sněmovna národů na 12. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 16. ledna 1991 schválila tento návrh pořadu:

1) Stanovisko Federálního shromáždění ČSFR k situaci v Litvě a v ostatních pobaltských republikách SSSR

2) Stanovisko Federálního shromáždění ČSFR k dalšímu setrvání české a Slovenské Federativní Republiky ve Varšavské smlouvě

3) Informace parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk z ČSFR a informace o návštěvě skupiny poslanců Federálního shromáždění v Saúdské Arábii

Matochová v.r., Kulna v.r.
Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP