FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ

FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 144

k návrhu na přeřazení projednávání návrhu zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění (tisk 156) na program 12. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Sněmovna národů na 11. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 11. ledna 1991 schválila přeřazení projednání návrhu zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění (tisk 156) na 12. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů.


Kulan v.r., Lux v.r.
Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů


Přihlásit/registrovat se do ISP