FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ

FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 139

k návrhu předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 8. a 9. ledna 1991

Sněmovna národů dne 8. ledna 1991 schválila návrh předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 8. a 9. ledna 1991 s tímto pořadem:

1. Návrh ústavního zákona, kterým se vyhlašuje Listina základních práv a svobod (tisk 330)

Návrh ústavního zákona, kterým se vyhlašuje Listina lidských práv a svobod (tisk 331) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 392)

2. Návrh zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění (tisk 156) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 328)

3. Expozé ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera k zahraniční politice ČSFR.

4. Projednávání postupu v lustracích v zákonodárném sboru a vládě ČSFR.

5. Předběžná zpráva o práci komise na vyšetřování událostí 17. listopadu 1989 v Praze.Houška v.r., Matochová v.r.
Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů


Přihlásit/registrovat se do ISP