USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 133

k uvolnění poslankyně Sněmovny národů z výboru Sněmovny národů a k volbě poslanců Sněmovny národů do výborů Sněmovny národů

Sněmovna národů na 10. společně schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 19.prosince 1990

uvolnila

poslankyni Alenu OVČAČÍKOVOU z výboru sociálního a kulturního;

zvolila

poslance Istvána MIKLÓSE do výboru hospodářského

poslankyni Alenu OVČAČÍKOVOU do výboru pro životní prostředí.

Batochová v.r., Syč v.r.
Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů


Přihlásit/registrovat se do ISP