USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 130

k návrhu výboru mandátového a imunitního Sněmovny národů

na ověření platnosti volby poslance Sněmovny národů

Sněmovna národů na 4. schůzi Sněmovny národů dne 19. prosince 1990 podle čl. 47 odst. 2 ústavního zákona o československé federaci č. 143/1968 Sb., ve znění pozdějších ústavních zákonů, ověřila platnost volby poslance Sněmovny národů Istvána Miklóse.

Matochová v.r., Batta v.r.
Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP