FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NARODŮ

č. 119

k návrhu na rozšíření programu 9. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Sněmovna národů na 9. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 4. prosince 1990 schválila rozšíření programu schůze o bod

návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby (tisk 340).

Matochová v.r., Batta v.r.
Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP