FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NARODŮ

č. 118

k odpovědím členů vlády České a Slovenské Federativní Republiky na interpelace podané poslanci Sněmovny národů

Sněmovna národů na 9. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 27. listopadu 1990 schválila toto usnesení:

Sněmovna národů bere na vědomí:

- odpověď předsedy vlády ČSFR (tisk 220) na interpelaci podanou poslancem J. Burešem (tisk 106)

- odpověď předsedy vlády ČSFR (tisk 252) na interpelaci podanou poslancem J. Mečlem (tisk 170)

- odpověď místopředsedy vlády ČSFR (tisk 265) na interpelaci podanou poslancem M. Ransdorfem (tisk 51 a 153)

- odpověď ministra zahraničních věcí ČSFR (tisk 219) na ústní interpelaci podanou poslancem P. Kulanem

- odpověď místopředsedy vlády ČSFR (tisk 295) na ústní interpelaci podanou poslancem M. Prokopem

- odpověď místopředsedy vlády ČSFR (tisk 335) na interpelaci podanou poslankyní M. Kaplanovou (tisk 227)

- odpověď místopředsedy vlády ČSFR na interpelaci podanou poslancem M. Durayem (tisk 208)

- odpověď ministra obrany ČSFR (tisk 269) na ústní interpelaci podanou poslancem L. Lisem

- odpověď ministra obrany ČSFR (tisk 270) na ústní interpelaci podanou poslancem S. Devátým

- odpověď ministra financí ČSFR (tisk 286) na interpelaci podanou poslancem J. Patočkou (tisk 167)

- odpověď ministra financí ČSFR (tisk 296) na interpelaci podanou poslankyní K. Samkovou (tisk 128)

- odpověď ministra financí ČSFR (tisk 297) na interpelaci podanou poslancem V. Tomisem (tisk 203)

- odpověď ministra financí ČSFR (tisk 320) na interpelaci podanou

poslancem V. Váňou (tisk 278)

- odpověď ministra financí ČSFR (tisk 321) na ústní interpelaci podanou poslancem P. Kulanem

- odpověď ministra hospodářství ČSFR (tisk 334) na ústní interpelaci podanou poslancem J. Zlochou

- odpověď ministra práce a sociálních věci ČSFR (tisk 218) na ústní interpelaci podanou poslancem P. Kanisem

- odpověď ministra dopravy ČSFR (tisk 285) na interpelaci podanou poslankyní M. Kapitulíkovou (tisk 202)

- odpověď ministra - předsedy Federálního výboru pro životní prostředí ČSFR (tisk 313) na interpelaci podanou poslancem J. Cuhrou (tisk 267)

- odpověď ministra vnitra ČSFR (tisk 268) na ústní interpelaci podanou poslankyní K. Samkovou

- odpověď ministra vnitra ČSFR (tisk 281) na interpelaci podanou poslankyní K. Samkovou (tisk 68)

Matochová v.r., Syč v.r.
útovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů


Přihlásit/registrovat se do ISP