FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 107

k návrhu předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 26. listopadu 1990 - 7. prosince 1990

Sněmovna národů dne 26. listopadu 1990 schválila návrh předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 26. listopadu - 7. prosince 1990 s tímto programem.

1. Vládní návrh zákona o dluhopisech (tisk 238) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 287)

2. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb., (tisk 224) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 308)

3. Vládní návrh zákona o cenách (tisk 234) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 311)

4. Vládní návrh zákona o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích (tisk 216) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 310)

5. Odpovědi na interpelace, otázky, podněty a připomínky poslanců

6. Interpelace, otázky, podněty a připomínky poslanců

7. Návrh ministra obrany ČSFR na volbu soudce z povolání Nejvyššího soudu ČSFR - vojenského kolegia (tisk 181)

8. Návrh ministra obrany ČSFR na volbu soudců z povolání vojenských soudů (tisk 182)

9. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor (tisk 243) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 322)

10. Vládní návrh devizového zákona (tisk 273) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 303)

11. Vládní návrh zákona o kolektivním vyjednávání (tisk 260) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 326)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce (tisk 261) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 327)

13. Vládní návrh zákona o zaměstnanosti (tisk 215) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 325)

14. Vládní návrh zákona o kontrole nakládání s některými druhy zboží a technologií (tisk 246) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 312)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon (tisk 245) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 305)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon (tisk 230) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 305)

17. Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci (tisk 315)

18. Vládní návrh zákona o rozpočtových pravidlech federace (tisk 231) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 324)

19. Návrh zákona o strategickém plánování (tisk 210) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 292)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 117/1983 Sb. (tisk 240) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 289)

21. Návrh zákona o Generálním inspektorovi ozbrojených sil ČSFR (tisk 222) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 318)

22. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků SNB (tisk 242) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 329)

23. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků SNB, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 169/1990 Sb., o občanských komisích v resortech ministerstev vnitra a o změně a doplnění zákona č. 100/1979 Sb. (tisk 253) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 329)

24. Návrh zákona o jednacím řádu Federálního shromážděni (tisk 156) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 328)

25. Zpráva o činnosti vyšetřovací komise Federálního shromáždění pro objasnění událostí 17. listopadu 1989 a návrh na její doplnění (tisk 332).

Matochová v.r., Houška v.r.
Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů


Přihlásit/registrovat se do ISP